Flexibele zonnecellen zijn beduidend lichter en breder inzetbaar dan de rigide, glazen varianten en zijn potentieel goedkoper te produceren dan zonnecellen met een glazen substraat.
 Flexibele zonnepanelen zijn op dit moment vrijwel net zo rendabel als de gewone glazen zonnepanelen. Het voordeel is dat flexibele zonnepanelen op veel manieren zijn te integreren. Zo is er een bedrijf dat flexibele zonnepanelen maakt in de vorm van dakpannen. Een ander bedrijf vouwt de panelen rondom lantaarnpalen. Zo zijn er nog vele toepassingen voor flexibele zonnepanelen te bedenken.

Flexibele zonnepanelen hebben een gelijkmatige lichtopbrengst en zijn minder gevoelig voor schaduw of gedeeltelijke lichtinval op het paneel. De piekopbrengst is wel de helft lager dan starre zonnepanelen.

Waar het natuurlijk om gaat is vooral wat flexibele zonnecellen kunnen opleveren die gemaakt worden met relatief goedkope grondstoffen. Flexibele zonnecellen zijn beduidend lichter en breder inzetbaar dan de rigide, glazen varianten en zijn potentieel goedkoper te produceren dan zonnecellen met een glazen substraat.


Flexibele zonnepanelen op zonneschermen
Drie studenten van de Faculteit Natuur en Techniek wonnen onder de naam The Green Screen de award ‘Meest duurzaam’ met hun idee voor flexibele zonnepanelen op zonneschermen. Dat was tijdens het Startup Weekend Utrecht van 16-18 november. Studenten hebben het idee ontwikkeld in de minor sustainable energy technologie, met als coördinator Martijn Rietbergen die promovendus is in de kenniskring van lector Ivo Opstelten, lectoraat Nieuwe energie in de stad.

FNT studenten die The Green Screen vormen winnen de award ‘Meest duurzaam’ tijdens het Startup Weekend Utrecht. Zij waren de enige op het gebied van high tech en waren het meest duurzaam. The Green Screen wil flexibele zonnepanelen op zonneschermen aanbrengen. De jury roemde het idee, omdat het zich leent voor meerdere businessmodellen. Dit jaar lag de nadruk sterk op duurzaamheid.

Tijdens een Startup Weekend worden teams gevormd die hun ideeën binnen drie dagen uitwerken tot een startup. Het weekend in Utrecht maakte deel uit van een globaal programma waar 66 steden aan meededen, waaronder Parijs, Los Angeles, Kaapstad en Tokio.

De focus op duurzame startups komt niet helemaal uit de lucht vallen. “Mensen denken bij startups vaak aan de hippe bekende bedrijven zoals Facebook of Twitter. Maar er liggen genoeg kansen op andere vlakken. We wilden met het thema duurzaamheid een industrie in de schijnwerpers zetten die de komende jaren veel mogelijkheden voor startups biedt”, zegt mede-organisator Jeroen van Duffelen.

Van de twaalf beginnende bedrijfjes hadden er slechts vier een raakvlak met duurzaamheid. Het was dan ook geen verrassing dat de twee belangrijkste awards die uitgereikt werden ('meest duurzaam' en 'meeste potentie'), gingen naar zulke startups.

The Green Screen, de enige high tech-startup van het weekend, was het meest duurzaam. Het bedrijfje wil flexibele zonnepanelen op zonneschermen aanbrengen. De jury roemde het idee, omdat het zich leent voor meerdere businessmodellen.
Bron: technologieeninnovatie.hu.nl


Registratie import zonne-energie producten schaadt EU-markt voor zonne-energie
Brussel, 5 April 2013. De Europese Commissie houdt vandaag een hoorzitting in Brussel over de registratie van zonne-energie producten uit China. De hoorzitting is georganiseerd door de Alliance for Affordable Solar Energy (AFASE). Diverse bedrijven uit de Europese zonne-energiesector zullen aan de Europese Commissie aantonen dat de registratie van zonne-energie producten uit China volledig ongegrond is en de toch al grote onzekerheid op de markt nog verder verhoogt.

De registratie als zodanig is slechts een administratieve stap die het mogelijk maakt Europese invoerheffingen met terugwerkende kracht op te leggen op Chinese zonne-energie producten. Het betekent niet dat de EU deze heffingen uiteindelijk ook daadwerkelijk zal opleggen. Echter, de Europese zonne-energie industrie heeft nu al te kampen met onzekerheid als gevolg van de registratie, zoals beschreven in onderstaande verklaringen:

"De registratie en discussies over invoerheffingen leiden tot traagheid op de Nederlandse markt: klanten en leveranciers zijn in afwachting van de formele besluiten van de Europese Commissie en niemand weet wat hij kan verwachten. Als de Europese Commissie de heffingen zal opleggen dan zal dat in Nederland een enorm verlies aan werkgelegenheid tot gevolg hebben en voor Europa betekent het dat een duurzame Europese energievoorziening verder weg zal zijn dan ooit", zegt Dennis Gieselaar, Directeur van Oskomera Solar Power Solutions, de grootste Nederlandse leverancier van zonne-energie producten en diensten.

"De registratie-eis heeft al een negatief effect gehad op de Italiaanse markt. Na de aankondiging steeg de prijs voor zonnepanelen binnen een paar dagen met tenminste 20% en deze zal nog verder stijgen als de voorraden opraken die nu al door de douane zijn ingeklaard", zegt Paolo Rocco Viscontini, CEO van de Italiaanse distributeur Enerpoint.

“De aankondiging over het opleggen van mogelijke invoerheffingen met terugwerkende kracht op zonne-energie producten heeft een enorm negatief effect gehad op onze business. Klanten zijn terughoudend in het aankopen van zonne-energie systemen. We hebben al mensen moeten ontslaan”, zegt Ingmar Kruse, CEO van de Duitse projectontwikkelaar Storm Energy.

Registratie heeft niet alleen een negatieve invloed op de zonne-energie industrie, maar is ook in strijd met de EU-wetgeving. Deze bepaalt uitdrukkelijk dat heffingen alleen met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast wanneer de invoer sterk toeneemt. Dit is echter niet het geval. De Europese Commissie zelf heeft erkend dat de invoer uit China in 2012 in absolute zin is gedaald.

De ernstige gevolgen van de registratie blijken ook uit de scherpe toename van het aantal leden van AFASE. Sinds de start van de registratie op 6 maart is de steun voor AFASE gegroeid met meer dan 60% naar ruim 330 leden. Van de ruim 330 leden komt 24% uit Nederland. Dit is een duidelijk signaal dat veel Nederlandse bedrijven in de zonne-energie industrie zeer bezorgd zijn over de huidige marktontwikkelingen en hun stem willen laten horen tegen protectionisme in de sector.


Zelf digitaal je eigen zonne-energie opwekken
Veel mensen die zich oriënteren op het thuis opwekken van zonne-energie, vinden het moeilijk een inschatting te maken van wat zonnepanelen op het eigen dak daadwerkelijk zullen gaan opbrengen, zowel in stroom als in geld. Daarom introduceert Eneco op internet de Zonnepanelensimulator. Op basis van actuele weerdata van het KNMI en dakgegevens van de deelnemer wordt continu de opbrengst van digitale zonnepanelen berekend en bijgehouden. Het waarheidsgetrouwe resultaat wordt inzichtelijk gemaakt in een persoonlijk energiedashboard. Daarop kan men per dag, week, en maand de hoeveelheid digitaal opgewekte energie én de besparing in euro’s bekijken. En als buiten de zon doorbreekt, is meteen op het dashboard zichtbaar dat de opbrengst van de digitale panelen nog hoger wordt.

Satellietdata
Het KNMI meet op basis van gegevens van de METEOSAT-satellieten de zoninstraling op duizenden punten in Nederland. Dankzij de weerkundigen van het KNMI is dus ieder kwartier de actuele zoninstraling op ieder plekje in Nederland bekend. Aan de hand daarvan berekent de Zonnepanelensimulator van Eneco -gebruik makend van gegevens over huis en dak- de actuele hoeveelheid zonne-energie die de digitale panelen opwekken.

Digitale proefrit met zonnepanelen
Deelname aan de zonnepanelensimulator is gratis en eenvoudig en voor iedereen beschikbaar: De deelnemer vult eerst met behulp van Google Maps gegevens in over de locatie van zijn huis en de ligging ten opzichte van het zuiden. Vervolgens zijn ook de volgende gegevens van zijn dak nodig: het type dak, de afmetingen en de hellingshoek. Daarna plaatst de deelnemer eventuele dakramen, dakkapellen en schoorstenen. Tenslotte plaatst hij digitaal zoveel zonnepanelen op zijn dak als hij wil. Elke deelnemer kan maximaal een jaar meedoen. Hij kan zijn dashboard ook via Twitter en Facebook met zijn vrienden delen.

Eneco en zon
Met de Zonnepanelensimulator wil Eneco zonne-energie tastbaarder en toegankelijker maken voor de consument. Zonne-energie past naadloos in Eneco’s strategie om samen met de klant decentraal duurzame energie op te wekken. Zo geeft Eneco verder invulling aan haar missie “duurzame energie voor iedereen”.


Onderzoekers van de Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, ook wel Empa genoemd, zijn erin geslaagd om flexibele zonnecellen met een rendement van 20,4 procent te ontwikkelen. Dit is het hoogste rendement tot nu toe voor een dergelijk type zonnecel. zie: http://tweakers.net/nieuws/86729/zwitsers-zetten-rendement-flexibele-zonnecellen-op-20-komma-4-procent.html


Ook ramen leveren stroom, het zonneraam